Какво е навистина чувството кога се умира?

Какво е чувството кога го напуштаме овој свет? Дали чувствуваме нешто, или сето тоа е едно големо ништо?