Гравитациите на Сонцето и Месечината поважни отколку што се мислеше за живиот и растителниот свет на Земјата


Дерби до Дерби! Комплетен фудбалски викенд ↓↓↓


Очигледно гравитациската привлечност на Сонцето и Месечината навистина влијае на активноста на флората и фауната, иако точните механизми на овој процес сè уште не се јасни.

Прегледот на претходните студии на оваа тема сугерира дека гравитационите плими може да го променат начинот на кој животните и растенијата спијат, се движат и растат.

Иако гравитационото влијание на Сонцето и Месечината е релативно слабо во овој поглед, и изнесува само еден милионити дел од гравитацијата на Земјата, истражувањата покажуваат дека овие типови на плимата и осеката сè уште имаат важен ефект врз развојот на организмите.

„Целиот живот на Земјата е под влијание на гравитационите сили на Сонцето и Месечината изразени во форма на плима“, вели биофизичарот Кристијано де Мело Галеп од Универзитетот Кампинас (UNICAMP) во Бразил, според Science Alert.

„Периодичните осцилации покажуваат два дневни циклуси и се модулираат месечно и годишно со движењето на овие две небесни тела. Сите организми на планетата еволуирале во овој контекст“, додава тој.

Галеп и неговите колеги прегледале три претходни студии во кои беа достапни информации за гравитационите плими. Во една студија од 1965 година за изоподи, е забележано дека моделите на пливање на овие суштества се придржуваат до океанските гравитациони плими (циклус од околу 12,4 часа) дури и кога се преместени во лабораторија со вештачка плима.

Друг извор бил студија од 1985 година која ги анализираше коралите, која покажа дека растот на коралите и производството на ларви одговараат на локалните гравитациски плими под влијание на Сонцето и Месечината.

Студијата од 2014 година која го разгледува ртењето на семките од сончоглед, исто така, открива докази дека ртењето е во согласност со лунарните и сончевите гравитациони обрасци. Истражувачите наведоа неколку други претходни студии.

„Податоците покажуваат дека во отсуство на други ритмички влијанија, како што е бројот на сончеви часови или температура, локалните гравитациони плими се доволни за да се организира цикличното однесување на овие организми“, вели Галеп.

„Овој доказ ја доведува во прашање валидноста на т.н.

влијание на гравитационите плими врз животните и растенијата што е напишано во научните истражувања многу години, но целта на овој нов преглед беше да се привлече вниманието на неговата сеприсутност и потребата да се разгледува пошироко во истражувачките проекти.

Истражување наречено Are cyclic plant and animal behaviours driven by gravimetric mechanical forces? е објавено во Journal of Experimental Botany.