Видео

Доберман со покварена душа

Или можеби само доволно снаодлив, итар и паметен – зависи од чија перспектива гледате.

To Top