Дедица лудува со своето бесно точаче (снимка)

Си го појачал велосипедот и аздисува по патиштата. Не е баш практичен за на долги дистанци заради загревањето, ама за на кратко нуди бесна авантура.