„Дали големината е важна?“ – еве што мислат за тоа некои „жешки“ мајките (снимка)

Нормално, има и потпрашања. 😀