Актуелно

Во живо: Претседателот Ѓорѓе Иванов им се обрати на пратениците

Обраќањето пред пратениците е предвидено со членот 85 од Уставот кој гласи: „Претседателот на Републиката го известува Собранието за прашања од неговата надлежност најмалку еднаш годишно. Собранието може да побара од претседателот на Републиката мислење за прашања од неговата надлежност“.

 

To Top