Виц: Зошто Македонија е втора во светот по мито и корупција

Брат, дали знаеш зошто Македонија е втора на светот по корупција?

Оти и за тоа не нè бива да бидеме први.

Не е точно. Нè бива и затоа сме втори – оти и таму сме подмитиле за да не нè стават први.