Импресум

Импресум. Издавач: Балкан Медиа Груп

Главен уредник: Александар Војнески

Уредник/новинар: Петар Кузманоски

Технички уредник: Фидан Мартиновски

Основач: Костадин Стојаноски