Импресум

Импресум. Издавач: Балкан Медиа Груп

Главен уредник/основач: Костадин Стојаноски

Технички уредник: Фидан Мартиновски

Уредник/новинар: Александар Војнески

Уредник/новинар: Петар Кузманоски

To Top