Виц: Улична школа

На час по физика:
– Марија, во што се мери силата?
– Во Њутни.
– Одлично! Петар – масата?
– Килограми!
– Браво! Зоки, во што се мери работата?
– Пааа…во пари?