Виц: Од мал комарџија во душа

Во второ одделение (по ново), учителката ги учи учениците на редните броеви од еден до дваесет, па им вели:

Минатиот час ги учевме редните броев од еден до дваесет, ајде да ги повториме да видиме дали сте ги запамтиле. Кате, почни ти.

Еден , два, три, четири, пет.

Добро, продолжи Мери.

Шест, седум, осум, девет.

Ајде продолжи Трпе.

Десет, џандар, дама, поп.