Виц: Како плавуша решава крстозбор


Викенд најава - Најинтересно во Серија А! ↓↓↓Како плавуша решава крстозбор???
Свечено одело, 4 букви, ЦРНО
Телефонски повик, 3 букви, ЗВР
Град во Италија, 3 букви, ТРС
Види слика, 5 букви, ВИДОВ
Брат на жената, 5 букви, JОСИФ
Неизлечива болест, 4 букви, СМРТ
Прибор за јадење, 3 букви, ЗАБ
Најмал троцифрен број, 3 букви, 000
Најздрав пијалок, 4 букви, ПИВО
Ладно оружје, 3 букви, ТОП
Мерка за тежина, 3 букви, ТЕГ
Заедница на мажот и жената, 4 букви, СТАН
Мерка за скапоценост, 4 букви, ПАРИ
Лик од библијата, 3 букви, ПОП
Морски гребен, 2 букви, МГ

Кратенка за злато,ЗЛ
Дел од купатилото, 4 букви, ВОДА