Вистината боли: Еве зошто, откако сме држава, ЗАКОЧЕНИ СМЕ ВО МЕСТО!

Адис Араповиќ ни ја кажува бескомпромисно точната вистина за нашиов регион – наше е дали ќе ја прифатиме или ќе затвораме уши.