Виц: Македонија пат

Мотивациски говор пред работа:

Кои сме ние?

Македонија пат!

Што сакаме?

Да се бориме со снегот како лавови!

Кога ќе се бориме?

Кога ќе се стопи сам!