Мајтап

Виц: Ако сака цел воз нека ме онади

Блажо и Нацо полагат физика на факултетот и Нацо влева прв.
Професорот му поставуе прашање:
Нацо, патујш со воз и топло ти е, шо че направиш?
Ами, че го отворам џамот.
Одлично, џамот има површина од 1.5м2, купето е 12м2, возот патуе со брзина од 80 км на час накај југ, а дува ветер од 16 метри во секунда, за колку време че изветрее купето? Нацо нормално е тапа, паѓа, па му кажуе на Блажо, и виа влева и го прашуат:
Блажо, патујш со воз и ти е жешко, шо че направиш?
Че го собуам палтото.
Ама ногу е жешко.
Море и кошулта че а собуам.
Жешко е пекол Блажо, не се издржуе.
И панталони и чарапи, че смкнам.
Професорот се изнервирал и му вика:
Блажо, до тебе има двујца црнци и му се дигнати од твојто соблекуење, шо че направиш?
МОРЕ И ЦЕЛ ВОЗ ДА МЕ ИЗЕБЕ ЈА ЏАМ НЕ ОТВАРАМ!

Advertisements
To Top