Уставен одлучи: И мажите и жените од администрација на иста возраст во пензија


Спасе Манев (Патувања низ Македонија): Ги откриваме скриените убавини на Македонија ↓↓↓


Уставниот суд на денешната седница го укина членот 98, став 5, алинеја 6 од Законот за административни службеници, кој се однесува на престанокот на работниот однос на административниот службеник по сила на закон ако наврши 62, 63, 64 или 65 години старост (за жени), односно 64, 65, 66 или 67 години старост (за мажи).

Укинувањето на оваа законска одредба според Уставен е, меѓу другото, поради тоа што не пропишува еднаква правна положба на граѓаните.

Предвидувањето со оспорената одредба на административните службеници да им престане работниот однос на различна возраст во зависност од полот значи нееднаков однос кон граѓаните по основ на пол секогаш кога условите за престанок на работниот однос по сила на закон и утврдени со посебен закон се различни за мажите и жените, како што е овој случај – велат од Уставниот суд.

Подносители на иницијативата до Уставниот суд се Стамен Филипов и Народниот правобранител на РМ, кои сметаат дека е противуставно на административните службеници да им престанува работниот однос на различна возраст во зависност од полот.

Според Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување и секое работно место му е достапно на секого под еднакви услови. Уставна обврска на законодавецот била при уредувањето на прашањата во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на работникот и работодавачот од работниот однос, вклучувајќи го и престанокот на работниот однос на административните службеници по сила на закон, граѓаните да ги става во еднаква правна положба по наведените основи, па и по основ на пол, посочуваат подносителите на иницијативата.