Видео

Тренер со срце и страст

Си го сака ученикот кој го третнира до максимум и со сета страст му го посакува успехот за кој напорно вежбал и се подготвувал.

To Top