Типката покажа отфазла блискост со момците – погледнете ги реакции

Само сакаше да праша нешто, ама одблиску…многу одблиску – буквално.