Стојанче Ангелов продолжува во елемент – овој пат во акција со пиштол

Мора да се признае, вешт е со оружјето. Поздрав „за македонската армија“.