Со власт и со уште една „работа“ нема играње!

Не пипај, оти ќе се изгориш! 😀