Историја

СМРТТА НА ПОЕТОТ – по повод 77 години од убиството на Кочо Рацин

На Кочо Рацин

„Стој!“ в самрак викаат стражи.
Но поетот и натаму низ шума оди.
Пукот. Пад. Кошула што наеднаш се влажи.
И потоа врз сѐ течат води.

Течат води, брегови рушат.
Потоа рекле: глув бил поетот.
Не: поетот нечујни гласови слушал.
Глуви се сите стражи на светот.

Влада Урошевиќ

To Top