Швалер не се станува, швалер се раѓа – ова се вика „hot dog“

Не бира што, на „швалерското мени“ може да се најде сè што ќе помине пред куќарката.