Разговори со Владимир Георгиевски

Македонскиот уметнички и културен дон Кихот.