Откако го вработија во МЕПСО како копирант…

А пропос огласот од МЕПСО, а кој ви го пренесовме во целот на нашиот сајт.