Ороводецот ја прави журката: Танцот се вика дабке – жустро либанско оро

За да го водиш треба не само да знаеш да го играш, туку да имаш и кондиција.