„Одакле си брате? ЗНАЧИ ЗЕМУН!“

„ЗемУнац“ се раѓа, не се станува.