Од македонската поетска ризница: Ацо Шопов – „Бела тага на изворот“

Стихови од најчистиот поетски дух кои допираат до најчистото, до најсредето од секој човечки дух. Чита Софија Гогова Врчаковска.