Норвешки „нужник“ со поглед

Кај нас да е „отворен“ чучавец ќе биди од бетон и право в река ќе оди.