Многу јако видео: Фаќање топче со очила за виртуелна реалност – моќта на овој гаџет

На почеток изгледа само интересно, но погледнете на крај кога очилата ја пресметуваат само целта каде што ќе падне топчето. Човекот како да се претвори во прецизен робот.