Мире и Спиле во животот мравка не згазиле

Добро е друже, доста е, ти веруваме.

Извор: Мотика