Mercedes-Benz 300 SL

Mercedes-Benz 300 SL во 1999 година беше прогласен за „спортски автомобил на 20. век“. Не мора да се објаснува зошто, доволно е да се видат фотографии од некој примерок.