Мајтап: Стари македонски мудрости

Стари македонски поговорки.
1. Не се тепај со посилен.
2. Не си го мери со магаре.
3. Не се суди со побогат.