’Мајсторски лудории’: Вака се забавуваат работници во слободно време!

Обично градежните работи бараат многу труд, ред и дисциплина. Но, работниците секогаш наоѓаат начин да внесат малку забава во нивниот тежок работен ден. Видеово, е токму со такви лудории. Погледнете: