Каква епска будала од Струга! (снимка)

Рано сабајле комшиска атмосфера во Струга.