„Како се вика петтиот син?“ – 98 насто грешно ја решаваат оваа логичка загатка

Логичка задача на која најголем број од испитаниците даваат погрешен одговор. Размислете.

Таткото од Џони имал пет сина:

1. Зазе

2. Зезе

3. Зизе

4. Зозе

5. ____?

Според логиката, одговорете како се викал петтиот син. Одговорите ги чекаме во коментари. 😉