Inspirations: Краток филм кој ја слави математичката уметност на М.С. Ешер

Инспириран од холандскиот уметник М.С. Ешер кој математичките идеи ги комбинираше со разни уметнички изрази и форми (1898-1972), шпанскиот филмски уметник Кристобал Вила направи краток филм кој е своевидна пофалба на делото од овој Ешер.