Ежење од емоции!

Публиката целосно замолкна за девојчето да може да го слушне ударниот сигнал каде се наоѓа обрачот.