Ептен јако коцкесто ноже

Изработено по принципот „направи сам“.