Аздис на плоштад Македонија околу „Воинот на коњ“

Што да речи човек. Му се може. Ако намислил дека вака треба да прави, тоа е.