За вода се работи!

Документарен филм е дел од грант проектот „За вода се работи“ финансиран од Цивика мобилитас и Швајцарската агенција за развој и соработка (CDS). Проектот е придонес кон одржлив развој и квалитетна животна средина во земјава, со јакнење на свеста на јавноста и надлежните инстуции,информирање на граѓаните, граѓанските организации и медиумите, за состојбата со загадување на водите.