Во Романија воздухот и горивата имаат иста цена – кога ви ги точат на бензиска

Снимката е направена во Романија, на една од бензиските пумпи од познат ланец бензиски во Источа Европа. Не дека кај нас не е вака, ама некој треба да докаже.