Традиционално доделени наградите на ЗИКМ на Саемот на книга во Скопје 2018

Во рамки на јубилејниот XXX Меѓународен саем на книгата во Скопје, Здружението на издавачите и книжарите на Македонија традиционално ги додели наградите поделени во 5 категории, за изданија издадени меѓу двата саеми. Одлуката ја донесе тричлена стручна комисија во состав проф. д-р Александар Прокопиев, претседател и член, проф. д-р Иван Џепаровски, член, и д-р Ацо Пероски, член. Право на учество имаа сите изложувачи на саемот.

Добитници на наградитe се следниве книги и автори:

I КАТЕГОРИЈА: Најдобро оригинално издание од областа на литературата, науката, културата и уметноста меѓу двата саеми

I. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ОРИГИНАЛНО ИЗДАНИЕ ОД ОБЛАСТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, НАУКАТА, КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„СЕНКАТА НА МАРКО КРАЛЕ – АНТИЧКАТА, ВИЗАНТИСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ЕПСКА ПОЕЗИЈА”

автор: Витомир Митевски, издавач: МАНУ, Скопје

II КАТЕГОРИЈА: Најдобро ликовно-графичко обликување и дизајн на книга – едиција меѓу двата саеми

I. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ЛИКОВНО-ГРАФИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ И ДИЗАЈН НА КНИГА-ЕДИЦИЈАМЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„CUBES AND SPHERES”

издавач: МАГОР, Скопје, ликовно обликување: Симчо Шандуловски

II. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ЛИКОВНО-ГРАФИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ И ДИЗАЈН НА КНИГА-ЕДИЦИЈАМЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„50 ГОДИНИ МАНУ”

автор: Владо Камбовски, издавач: МАНУ, Скопје, ликовно обликување Кочо Фиданоски, Симчо Шандуловски

III. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ЛИКОВНО-ГРАФИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ И ДИЗАЈН НА КНИГА-ЕДИЦИЈАМЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„РЕЗБИ ВО ВРЕМЕТО”

автор: Драган Попоски – Стојнин, ликовно обликување: Васко Ташковски, Лазар Томовски, издавач: БАТА ПРЕС, Скопје

III КАТЕГОРИЈА: Најдобро илустрирана книга или сликовница меѓу двата саеми

I. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ИЛУСТРИРАНА КНИГА ИЛИ СЛИКОВНИЦА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„ВОЛКОТ И СЕДУМТЕ ЈАРИЊА”

адаптација на текст: Ана Иванова, автор на илустрации: Боркица Арсевска, издавач: ПРОСВЕТНО ДЕЛО, Скопје

II. НАГРАДА

ЗА НАЈДОБРО ИЛУСТРИРАНА КНИГА ИЛИ СЛИКОВНИЦА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„ЗБОРОИГРИ 2″

автор: Славе Ѓорѓо Димоски, илустрации: Јулијана Величковска, издавач: ПНВ ПУБЛИКАЦИИ, Скопје

IV КАТЕГОРИЈА: Награда „Јаков од Камена Река” за најдобра компјутерска обработка за печат или отпечатена книга или едиција меѓу двата саеми:

I. НАГРАДА

„ЈАКОВ ОД КАМЕНА РЕКА”ЗА НАЈДОБРА КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА, ПЕЧАТ И ИЗРАБОТКА НА КНИГА ИЛИ ЕДИЦИЈА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„УМЕТНОСТА НА ИСЛАМОТ: ЈАЗИК И ЗНАЧЕЊЕ”

автор: Титус Буркхардт, издавач ЛОГОС-А, изработка ФОКУС ПРИНТ

II. НАГРАДА

„ЈАКОВ ОД КАМЕНА РЕКА”ЗА НАЈДОБРА КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА, ПЕЧАТ И ИЗРАБОТКА НА КНИГА ИЛИ ЕДИЦИЈА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„МЕГАСТРУКТУРИ [1986-2016]”

автор: Георги Константинов, издавач: МАНУ, Скопје

III. НАГРАДА

„ЈАКОВ ОД КАМЕНА РЕКА”ЗА НАЈДОБРА КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА, ПЕЧАТ И ИЗРАБОТКА НА КНИГА ИЛИ ЕДИЦИЈА МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

„БАНКАРСТВО ОД ПОИНАКОВ АГОЛ”

автор: Климентина Попоска, Марија Стојановска, Ивана Илоска-Трајковска, издавач: МАГОР, Скопје

V КАТЕГОРИЈА: Најдобар книжар меѓу двата саеми. Во оваа категорија, по тесната трка, комисијата одлучи да ја додели наградата на двајца конкуренти:

НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР КНИЖАР МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

ПАВЛИНА АНГЕЛОВСКА

МАТИЦА МАКЕДОНСКА, Скопје

НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР КНИЖАР МЕЃУ ДВАТА САЕМИ

ЃОКО ЗДРАВЕВСКИ

БЕГЕМОТ, Скопје