Што ти требаше бе, брат: Се „накити“ со петарди и распали

Зак се опаша со над 100 петарди и ги запали за да пукаат на него. Зошто? Тоа веројатно ниту самиот не знае да каже. Само си го нарече „обид за самоубиство“.