Сè што треба да знаете за ставот на Гоце Делчев за Бугарија во негово време

„Бугарската влада, која има чисти завојувачки намери спрема Македонија, штом ќе почне да дава пари, ќе знае како да ја исползува со таа ‘помош’ создадената состојба на работите внатре: таа нема да се задоволи со некакви платонски чувства туку ќе сака реални привилегии… Повторувам, ударот ќе биде страшен!“

Гоце Делчев, „Во спомените“, 17