Реми е цар – ова му е една од најзабеганите лудории

Кога Реми ќе излезе малку да работи на патиштата, тоа е вистински циркуз и забава за гледачите.