Проверете дали вашето дете има добра моторика!

dete karikatura

ТОП викенд: Битка за Манчестер и две дербија во Италија! ↓↓↓


Добро развиената моторика е многу важна за функционирањето на детето. Со неа детето самостојно држи лажица, се храни, се закопчува и откопчува, држи пенкало, пишува и многу други активности. Развојот на моториката влијае и врз развојот на мислењето и социјалните вештини.

Но, се прашуваме што треба детето на одредена возраст да знае?

На 2 години:

 • Да најде играчка според слика која му ја покажуваме;
 • Познава 5-6 слики на познати предмети – животни;
 • Препознава 5-6 делови на телото;
 • Ги препознава на слика или на кукла истите делови на телото.

На 3 години:

 • Да прецрта затворен круг;
 • Да изгради мост од три коцки;
 • Го знае своето име и пол;
 • Знае да облечи нешто од своите алишта и чевли;
 • Ја користи заменката јас и множина.

На 4 години:

 • Прецртува квадрат
 • Прави квадрат од 4 коцки
 • Точно именува 2 основни бои
 • Познава 10 професии
 • Се облекува само, закопчува копчиња
 • Зборува во потполни реченици

На 5 години:

 • Црта точно квадрат и триаголник
 • Црта човечки лик – полноглавец
 • Одбројува 4 коцки
 • Разликува утро – вечер
 • Раскажува кратки приказни, рецитира песни

На 6 години:

 • Само прецртува ромб и крст
 • Конструира скали од 10 коцки
 • Само црта човечки лик – шематски лик
 • Игра друштвени игри
 • Раскажува приказна