Поучен показател за родителите: Како да го стимулирате учењето на говорот!


Ep.1 Urban Explorer: Каде да пиете најдобро кафе во Скопје!? ↓↓↓


Кога детето покажува со прстот на некој предмет, родителите треба да го именуваат тој предмет, бидејќи тоа е лингвистичка информација во денот во најидеално време.

Експертите открија дека кај детето со оштетен мозок постои директна врска помеѓу користењето на гестови кога покажуваат дека нешто сакаат и развојот на говорот. Исто така, приметено е дека децата кои слабо го користат во раната доба, слабо корсистат и гестикулација. Со раната интевенција употребата на гестикулација би можела да се стимулира, а со тоа и развојот на говорот.

Психолозите велат дека истражувањето ќе им помогне на експертите во следењето на гестукулацијата на бебето да откријат дали ќе има проблем со говорот и пред да се појават потешкотии во говорот. Понатаму, со помагањето и поттикнувањето на користењето на гестовите, може на детето да му се помогне и во развојот на говорот.

Ова вреди и за децата кои имаат оштетен мозок, но и за оние кои немаат споменат здравствен проблем. Гестовите рефлектираат брзина на учењето на говорот, а може и да го забрза.