Постојано ви се замаглува стакото на автомобилот – еве го лекот

Со паѓањетпо на темературите на воздухот повеќето возачи се борат со замаглувањето на надворешното стакло. Нормално, клима уредот и вентилацијата треба да помогнат во ситуацијата, но трајното решение е најефикасен момент.