Персоналот одлучен: Берлинските аеродроми издејствуваа повисоки плати

Германскиот синдикат Верди постигна тригодишен договор за зголемување на платите и надоместоците на 2 000 лица вработени на персоналот на берлинските аеродроми.

Договорот предвидува раст на платите за 14 отсто што ќе се реализира во три етапи наредните три години. Покрај тоа, со одој договор се обезбедува и подобрување на условите во договорите на работници.

Сега се чека на официјално одобрување на договорот од страна на членовите на организацијата.