„Оживеан“ Гоце Делчев

Ептен јака техника и технологија. Се вика „длабоко учење“ (deep learning), а помага многу едноставно, брзо и лесно да ги „анимирате“ ликовите од некоја фотографија.

Ако сакате повеќе да се заиграте – ТУКА.