Овој проблем го има секој втор човек, а за истиот помош е само ЕДНА ВЕЖБА…?!

„Од моето тренерско искуство можат да ви кажам дека најзагрозени се личностите кои многу седат или имаат проблем со вишокот на килограми, па дури и работниците ангажирани на тешки физички работи“, истакна професор по спорт и физичко воспитување.

Зајакнување исклучиво на мускулите од лумбалната регија нема да помогне, дури може и да одмогне, одобено ако практикувате да покренете хиперекстензија.

Секоја од наведените групи е многу важна и секоја има своја улога.

Покрај тренингот, неизоставен дел од закрепнувањето во видот на масажата, но и топлата и ладна купка, како и хидро масажата која можете да ја практикувате дома. Списокот вежби кои треба да ги правите е голем, но неодговорно е да предлагате план на тренинг бидејќи не постои општ план за секој од нас.

‘Рбетот е комплексесн систен кој е изграден од 33 пршлени меѓусебно поврзани зглобови, лигаменти, мускули и неметнат меѓупршленски рскавични колутови.

‘Рбетните пршлени зависно од делот на рбетниот столб во кој припаѓаат поделени на пет групи.

Најмногу поставени во оваа пршленска низа се наоѓаат вратните и ги има седум. Следната група се сосстои од 12 градни, подолу се слабинските или лумбални кои ги има пет, па петте крсни. Најниско во оваа низа се поставени тртечни пршлени кои обично ги има четири, и тртичните и крсни означени како лажни пршчлени бидејќи тие меѓусебно се израснати и ја градат крсната, односно тртичната коска.